More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 25th 2011!

Latest News & Events


source: tradingeconomics.com

Steel increased 3 Yuan/MT or 0.07% to 4,567 on Friday September 28 from 4,564 in the previous trading session. Historically, Steel reached an all time high of 4780 in September of 2018 and a record low of 1750 in February of 2016.
 

Quality Standards

p

Our Steel Product

เหล็ก เส้นกลม เหล็ก เส้นข้ออ้อย เหล็ก ฉาก เหล็ก แบน เหล็ก แป๊ปโปร่ง เหล็ก แป็บแบน เหล็ก แป๊ปกลม เหล็ก แป๊ปเหลี่ยม กัลวาไนซ์ GI เหล็ก แป๊ปแบน กัลวาไนซ์ GI เหล็ก แป๊ปกลม กัลวาไนซ์ GI เหล็ก ตัวซี กัลวาไนซ์ GI เหล็ก แป๊ปไอเสีย (ท่อ เฟอร์นิเจอร์ผิวดำ) เหล็ก แป็ปโปร่ง (ผิวขาว) เหล็ก แป็ปแบน (ผิวขาว) เหล็ก แป็ปกลม (ผิวขาว) เหล็ก แป๊ปประปา เหล็ก ตัวซี เหล็ก แผ่นดำ เหล็ก แผ่นลาย เหล็ก แผ่นขาว เหล็ก แผ่นซิงค์ เหล็ก แผ่นสังกะสี เหล็ก แผ่นตัด เหล็ก ตะแกรงไวร์เมช เหล็ก ตะแกรงฉีก เหล็ก แผ่นเจาะรู เหล็ก ตะแกรงลวดตัวหนอน เหล็ก ตะแกรงตาข้าวหลาม เหล็ก สี่เหลี่ยมตัน เหล็ก เพลาขาว เหล็ก เอชบีม เหล็ก ไอบีม เหล็ก ไวด์แฟรงค์ เหล็ก รางหนา เหล็ก รางพับ เหล็ก รางบังตา เหล็ก รางล่าง เหล็ก รางรถไฟ เหล็ก ลวด ตะปู

o

Our Cement Product

อินทรีเพชร ซีเมนต์ งานโครงสร้าง อินทรีดำ ซีเมนต์ งานโครงสร้างถอดแบบเร็ว อินทรีแดง ซีเมนต์ งานก่อ ฉาบ เท อินทรีทอง ซีเมนต์ ปูนฉาบสูตรพิเศษ อินทรีปูนเขียว ซีเมนต์ งานเอนกประสงค์ อินทรีเพชร ซีเมนต์ งานหล่อ อินทรีฟ้า ซีเมนต์ งานโครงสร้างซัลเฟตสูง อินทรีซูเปอร์ ซีเมนต์ งานก่อ ฉาบ เท ทั่วไป ทีพีไอเขียว ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอแดง ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 1 ทีพีไอดำ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 3 ทีพีไอฟ้า ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 5 ทีพีไอ ออยล์ เวล ซีเมนต์ งานขุดเจาะบ่อน้ำมัน ทีพีไอ 197 ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 198 ซีเมนต์ ปูนฉาบ/ก่อ ทีพีไอ 199 ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ทีพีไอ 299 ซีเมนต์ งานโครงสร้าง งานหล่อ ทีพีไอเขียวซูเปอร์ ซีเมนต์ ก่อ ฉาบ เท ทีพีไอแดงซูเปอร์ ซีเมนต์ งานโครงสร้าง งานหล่อ

c

Our Concrete Product

คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตปั๊ม คอนกรีตเข็มเจาะ คอนกรีตแข็งตัวเร็ว คอนกรีตควบคุมการหดตัว คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตกำลังอัดสูง คอนกรีตกันซึม คอนกรีตสำหรับพ่น คอนกรีตสำหรับห้องเย็น คอนกรีตความร้อนต่ำ