จีนเร่งปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กเพื่อยกระดับความปลอดภัย
13 มิถุนายน 2560

จีนเร่งปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กเพื่อยกระดับความปลอดภัย รัฐบาลจีนได้ประกาศแผนที่จะเร่งการปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็ก และเพิ่มระดับการตรวจสอบความปลอดภัยในกระบวนการผลิตตลอด 3 ปี กรุงปักกิ่งจะเร่งการปิดเหมืองถ่านหินขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตทั้งปีอยู่ที่ 90,000 ตัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของเหมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะ 5 ปี ในการยกระดับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตของเหมืองถ่านหิน ทางจีนต้องการที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมืองถ่านหินลงภายในปี 2020 การควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในเหมืองถ่านหินจะดำเนินการภายในปี 2020 ในประเทศจีนมีเหมืองจำนวน 9,598 (ธันวาคม 2015) โดยเป็นเหมืองขนาดเล็กร้อยละ 45.5 ซึ่งเหมืองเหล่านี้มีความปลอดภัยต่ำและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยน้อย เป็นสาเหตุให้เหมืองเหล่านี้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ผ่านมาเกิดขึ้นในเหมืองถ่านหินเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถ่านหินเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศจีน การผลิตถ่านหินของจีนเพิ่มสูงขึ้นถึง 3.75 พันล้านตันในปี 2015 จาก 3.24 พันล้านตันในปี 2010 ด้านอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในเหมืองถ่านหินลดลงร้อยละ 75.4

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2541.aspx