SYS จับมือ วสท. เพิ่มพูนความรู้เรื่องเหล็กกำลังสูง
14 มิถุนายน 2560

SYS จับมือ วสท. เพิ่มพูนความรู้เรื่องเหล็กกำลังสูง เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง หรือเหล็กกำลังสูง SYS จับมือ วสท. เพิ่มพูนความรู้เรื่องเหล็กกำลังสูง(High Strength Steel)Grade SM520 นายพงษ์ศักดิ์ แห่ล้อม(ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด(SYS)พร้อมด้วย รศ.เอนก ศิริพานิชกร (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ(วสท.)ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง“เหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง…มิติใหม่ด้านการออกแบบและก่อสร้าง” เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหล็กโครงสร้างรีดร้อนกำลังสูง หรือเหล็กกำลังสูง(High Strength Steel)Grade SM520 ซึ่งมีคุณสมบัติในการรับแรงดึงที่สูงขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้เหล็กทั้งโครงการลง ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการก่อสร้างได้มากขึ้น โดยมี นายภิเศก เพชรเพริศ นายพิสิฐ ยิ่งมโนกิจ จากบริษัท ออเรคอน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด นายพรชัย สิทธิยากรณ์จากบริษัท นันทวัน จำกัด ร่วมบรรยาย และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2545.aspx