3 องค์กรศก.โลกจี้ 'จี20' หนุนการค้า
07 กรกฎาคม 2560

3 องค์กรศก.โลกจี้ 'จี20' หนุนการค้า ไอเอ็มเอฟ-เวิลด์แบงก์-ดัีบเบิลยูทีโอเรียกร้องที่ประชุมจี20 ออกมาตรการสนับสนุนการค้าโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) และองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เรียกร้องให้ชาติกลุ่มจี20 หามาตรการส่งเสริมการค้าให้แข็งแกร่งมากขึ้น แถลงการร่วมของไอเอ็มเอฟ,ดับเบิลยูทีโอและเวิลด์แบงก์ ระบุว่า การผนวกรวมการค้าให้มีความเป็นปึกแผ่น ควบคู่ไปกับการใช้นโยบายสนับสนุนในระดับประเทศนั้น จะช่วยส่งเสริมรายได้และเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยผู้นำประเทศกลุ่มจี20 ที่กำลังจะประชุมร่วมกันสัปดาห์นี้ จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาด นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเ้อฟ นายจิม ยอง คิม ประธานเวิลด์แบงก์ และนายโรเบอร์โต้ อเซเวโด้ ผู้อำนวยการใหญ่ของดับเบิลยูทีโอ เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในเรื่องการหยุดชะงักลงนับตั้งแต่ช่วงต้นค.ศ. 2000 เนื่องจากแต่เดิมนั้นมีอุปสรรคกีดกันการค้ามากมาย รวมถึงนโยบายอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ และอุปสรรคที่มีขึ้นใหม่ ผู้นำทั้ง 3 ยังเรียกร้องให้ชาติต่างๆล้มเลิกอุปสรรคที่กีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ พร้อมลดเงินอุดหนุนและมาตรการอื่นๆที่เป็นการบิดเบือนการค้า สำหรับแรงงานและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเชิงโครงสร้าง เช่น เทคโนโลยีและการค้า ผู้นำทั้ง 3 นี้เรียกร้องให้มีการหานโยบายช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งการช่วยเหลือในเรื่องการหางาน การจัดอบรมและฝึกอาชีพ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2621.aspx