ธสน.อัดสินเชื่อดันส่งออก
12 กรกฎาคม 2560

ธสน.อัดสินเชื่อดันส่งออก ธสน.เร่งอัดสินเชื่อ หลังครึ่งปีแรกยอดให้กู้ยังแผ่ว สั่งขยายวงเงินช่วยผู้ส่งออกเอสเอ็มอีจาก 5 แสนเป็น 2 ล้าน\ราย นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเร่งปล่อยสินเชื่อในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 หลังจากในช่วงครึ่งปีแรกยอด สินเชื่อปล่อยใหม่เพิ่มขึ้นราว 4,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นราว 4-5% ของยอดสินเชื่อคงค้าง โดยส่วนใหญ่เป็นการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ส่งออกเอสเอ็มอี ซึ่งมีจำนวนรายเพิ่มขึ้นถึง 20%....อย่างไรก็ตาม ภาพรวมมีผู้ส่งออกรายใหม่เกิดขึ้นน้อย ส่วนผู้ส่งออกรายใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นในการลงทุนเพิ่มแค่ต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเท่านั้น. นอกจากนี้ ธนาคารได้พิจารณาขยายวงเงินและระยะเวลาปล่อย สินเชื่อโครงการสินเชื่อส่งออกทันใจออกไปจนถึงสิ้นปีนี้จากเดิมที่กำหนดปิดโครงการเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา และได้พิจารณาขยายวงเงินปล่อยสินเชื่อจาก 5 แสนบาท/ราย ให้สอดรับความต้องการของผู้ส่งออกที่ต้องการสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนมากขึ้น... ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารปล่อยสินเชื่อในโครงการดังกล่าวได้ 481 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อกว่า 240 ล้านบาท คาดว่าจากการขยายวงเงินและระยะเวลาจะทำให้ช่วยผู้ส่งออกได้รับสินเชื่อเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 600-700 รายหรือคิดเป็นเป้าหมายที่คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อได้ราว 650 ล้านบาทก่อนสิ้นปีนี้สำหรับเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ จากเดิมถ้ากู้ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเชื่อ คิดดอกเบี้ย 3.5% อนุมัติสินเชื่อเร็วภายใน 7 วัน แต่กรณีที่ต้องการกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 5% ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน โดยเสียค่าธรรมเนียม 1.75% ของวงเงินสินเชื่อ ซึ่งยังถือว่าเป็น อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเมื่อเทียบกับสินเชื่อให้ผู้ส่งออกตัวอื่นๆ ในระบบบนายพิศิษฐ์ กล่าวถึงแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปียังเติบโตต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกที่อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน และหลายธุรกิจอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยคาดการณ์ส่งออกของไทยปีนี้จะเติบโต การส่งออกขยายตัวในกลุ่ม อุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนไม่ยาว เช่น กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มค้าขายของอุปโภคบริโภค ส่วนกลุ่มที่ซัพพลายเชนใหญ่ๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ก่อให้เกิดการค้าขาย การจ้างงานในระบบเศรษฐกิจมากดังนั้นกลุ่มนี้ไม่ขยายตัวเลยกระทบภาพรวมการส่งออกในสินค้าที่เกี่ยวข้องไปด้วย"

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2630.aspx