ส่งออกไทย โตต่อเนื่อง ครึ่งปี + 7.8%
21 กรกฎาคม 2560

ส่งออกไทย โตต่อเนื่อง ครึ่งปี + 7.8% ยอดส่งออกไทย มิ.ย.2660 เพิ่มขึ้น 11.7% ปรับตัวสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 5 ปี ส่งผลให้ครึ่งปีแรก ส่งออกโตถึง 7.8% มั่นใจทั้งปี 2560 โต 5% ตามเป้าหมาย น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขการส่งออกของไทย เดือนมิถุนายน 2560 ขยายตัวในระดับสูงอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 11.7 หรือคิดเป็นมูลค่า 20,282 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ภาพรวมไตรมาส 2 ขยายตัวร้อยละ 10.9 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาส 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 17 ไตรมาส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกขยายตัวดีขึ้นในทุกตลาดสำคัญ ซึ่งการส่งออกไป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 26.5 8.2 และ 5.9 ตามลำดับ โดยเฉพาะตลาดจีน ญี่ปุ่น อาเซียน5 และ CLMV และขยายตัวสูงในทุกกลุ่มสินค้า กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ทั้งในด้านราคาและปริมาณ อาทิ ข้าว ขยายตัวร้อยละ 34.4 (ส่งออกไปตลาดเบนิน จีน สหรัฐ) , ยางพารา ขยายตัวร้อยละ 27.2 (ส่งออกไปตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น) , น้ำตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 36.0 (ส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ไต้หวัน จีน) ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูปขยายตัวร้อยละ 15.0 (ส่งออกไปตลาดเวียดนาม จีน ฮ่องกง) , อาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 7.7 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย) , ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 12.2 (ส่งออกไปตลาด ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์และเกาหลีใต้) รวม 6 เดือนแรก กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 13.1 ขณะที่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 18.9 (ส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกงและจีน) , ผลิตภัณฑ์พลาสติก ขยายตัวร้อยละ 49.2 (ส่งออกไปตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน) เม็ดพลาสติก ขยายตัวร้อยละ 18.7 (ส่งออกไปตลาดจีน อินเดีย และญี่ปุ่น) ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัวร้อยละ 43.7 (ส่งออกไปตลาด สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น) ส่วนทองคำ ยังหดตัวร้อยละ 46.2 เนื่องจากฐานมูลค่าการส่งออกในปี 2559 อยู่ในระดับสูง ขณะที่รถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ หดตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 2.5 เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หดลงร้อยละ 0.9 รวม 6 เดือนแรก กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 6.9 ด้านการนำเข้า เดือนมิถุนายน มีมูลค่า 18,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.7 ส่งผลให้เกินดุลการค้า 1,917 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวม 6 เดือนแรก การส่งออกมีมูลค่า 113,547 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 นำเข้ามีมูลค่า 106,576 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เกินดุล 6,971 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มการส่งออกปี 2560 จะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าเกษตรสำคัญจากอานิงสงค์ราคาน้ำมันดิบที่ดีขึ้นกว่าปีก่อน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของนโยบายกีดกันทางการค้า ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และราคาน้ำมัน ที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้สามารถผลักดันการส่งออกได้ร้อยละ 5 ตามเป้าหมาย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2651.aspx