การส่งออกเหล็กของอินเดียเข้าสู่ตลาดเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้น
09 ตุลาคม 2560

การส่งออกเหล็กของอินเดียเข้าสู่ตลาดเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้เหล็กในกิจกรรมการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในประเทศแถบเอเชีย ช่วยทำให้โรงงานเหล็กในอินเดียสามารถเพิ่มการส่งออกไปยังภูมิภาคนี้ได้ ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการร่วมของอินเดีย หรือ Joint Plant Committee (JPC) ระบุว่ายอดการส่งออกสินค้าเหล็กสำเร็จรูปของอินเดียในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมขยายตัวเพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.73 ล้านตัน การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 887,630 ตัน ซึ่งประเทศเวียดนามเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค ยอดการส่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากอินเดียไปเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ (เมษายน – สิงหาคม) เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จาก 57,400 ตัน เป็น 177,820 ตัน ลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ Hoa Sen Group และ Nam Kim Steel JSC ซึ่งเป็นโรงงานทำเหล็กแผ่นเคลือบสำหรับงานก่อสร้าง เช่น แผ่นหลังคา ด้านศุลกากรเวียดนามคาดว่าในปี 2017 ยอดการนำเข้าเหล็กของเวียดนามน่าจะอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านตัน ซึ่งน่าจะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนประมาณ 12% ขณะเดียวกันการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นในประเทศเนปาลก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระตุ้นให้ความต้องการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนของอินเดียขยายตัว ยอดการส่งออกสินค้าเหล็กสำเร็จรูปจากอินเดียไปเนปาลในช่วงเดือนเมษายนถึงสิงหาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 319,220 ตัน การส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนจากอินเดียไปเนปาลอยู่ที่ 96,940 ตัน หรือขยายตัว 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สำหรับยอดการส่งออกเหล็กทั้งหมดของประเทศอินเดียเดือนสิงหาคมขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามการรายงานของ JPC

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2687.aspx