อุปสงค์-อุปทานเหล็กอินเดียในช่วงครึ่งปีแรก (เมษายน – กันยายน 2017)
09 ตุลาคม 2560

อุปสงค์-อุปทานเหล็กอินเดียในช่วงครึ่งปีแรก (เมษายน – กันยายน 2017) การทรวงเหล็กอินเดีย เผย ยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของอินเดียในช่วงเมษายน – กันยายน 2017 เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 52.079 ล้านตัน ขณะที่ยอดการบริโภคเหล็กขยายตัว 4.3% อยู่ที่ 42.883 ล้านตัน ยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของผู้ผลิตเหล็กชั้นนำ SAIL, RINL, TSL, Essar, JSWL และ JSPL รวมกันอยู่ที่ 30.44 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกปีงบประมาณนี้ (เมษายน – กันยายน 2017) ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณ 9.8% อย่างไรก็ตามจากรายงาน พบว่า ยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของอินเดียเดือนกันยายนอยู่ที่ 8.814 ล้านตัน ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 49.764 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากรายงาน พบว่า ยอดการบริโภคเหล็กเดือนกันยายนอยู่ที่ 7.449 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้าเหล็กสำเร็จรูปของอินเดียตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 4.318 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การนำเข้าเหล็กสำเร็จรูปเดือนกันยายนอยู่ที่ 0.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ด้านการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ (เมษายน – กันยายน 2017) อยู่ที่ 4.852 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 60.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปเดือนกันยายนอยู่ที่ 1.119 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 70.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2698.aspx