อุตสาหกรรมเหล็กเวียดนามขยายตัว 24%
18 ตุลาคม 2560

อุตสาหกรรมเหล็กเวียดนามขยายตัว 24% Viet Nam News รายงาน อุตสาหกรรมเหล็กเวียดนามมีอัตราการเติบโตสูงในช่วง 9 เดือนแรกปี 2017 สมาคมเหล็กเวียดนาม (Việt Nam Steel Association : VSA) เปิดเผย ยอดการผลิตเหล็กของประเทศเวียดนามตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2017 ขยายตัว 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 15.4 ล้านตัน ส่วนยอดการบริโภคเหล็กเวียดนามขยายตัวกว่า 20.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดการผลิตเหล็กเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 836,624 ตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือ 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดการบริโภคเหล็กเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 740,565 ตัน ขยายตัว 16.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หรือ หดตัว 6.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดังนั้นจึงทำให้ปริมาณสต๊อกเหล็กเดือนกันยายน ปรับเพิ่มขึ้น 28 % เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อยู่ที่ 579,342 ตัน ราคา Billet ภายในประเทศเวียดนาม ณ สิ้นเดือนกันยายนเฉลี่ยอยู่ที่ 525-530 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ลดลง 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนกันยายน ส่วนราคา Billet ภายในประเทศเฉลี่ยไตรมาส 3 เพิ่มขึ้น 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปีนี้ อย่างไรก็ตามราคาเหล็กเส้นก่อสร้างภายในประเทศยังคงไม่มีความเคลื่อนไหว ราคาเหล็กเส้นก่อสร้างในภาคเหนืออยู่ที่ 12.5 ล้านดองต่อตัน ส่วนภาคใต้อยู่ที่ 13.5 ล้านดองต่อตัน อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กเฉลี่ยอยู่ที่ 70% ของกำลังการผลิตเหล็กทั้งหมด สมาคมเหล็กเวียดนามกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ผู้ผลิตเหล็กในประเทศเวียดนามต่างได้รับแรงกดดันจากการนำเข้าเหล็ก ยอดนำเข้าสินค้าเหล็กของเวียดนามในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้สูงถึง 13.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดการนำเข้าลดลง 22% ในเชิงปริมาณ ขณะเดียวกันกลับเพิ่มขึ้น 3.8%ในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณการนำเข้าที่ลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากยอดการผลิตเหล็กภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก Formosa Hà Tĩnh สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นได้ นอกจากนี้ยังเป็นผลจากมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าเหล็กบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบ เหล็กเส้นคาร์บอนและเหล็กเส้นเจืออัลลอยด์ ปัจจุบันผู้ผลิตเหล็กเวียดนามหลายรายเริ่มมีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2708.aspx