ยอดส่งออกเหล็กจีนหดตัว 47.7%
18 ตุลาคม 2560

ยอดส่งออกเหล็กจีนหดตัว 47.7% ศุลกากรจีน เผย ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 5.14 ล้านตัน ลดลง 4.69 ล้านตัน หรือ 47.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 1.38 ล้านตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 1.24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 90,000 ตัน หรือ 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 0.25 ล้านตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนสะสมในช่วง 9 เดือนแรกปี 2017 อยู่ที่ 59.6 ล้านตัน ลดลง 25.35 ล้านตัน หรือ 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนสะสม 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 10.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.18 ล้านตัน หรือ 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การนำเข้าสินแร่เหล็กเดือนกันยายน 2017 อยู่ที่ 102.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 14.17 ล้านตัน และเพิ่มขึ้น 9.84 ล้านตัน หรือ 10.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคานำเข้าสินแร่เหล็กเฉลี่ยเดือนกันยายนอยู่ที่ 70.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา การนำเข้าสินแร่เหล็กสะสม 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 816.72 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 54.3 ล้านตัน หรือ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ราคานำเข้าสินแร่เหล็กเฉลี่ยในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 71.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 17.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016 การส่งออกถ่านหินโค้กของจีนเดือนกันยายนอยู่ที่ 0.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.01 ล้านตันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 0.15 ล้านตัน หรือ 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การส่งออกถ่านหินโค้กสะสมตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนอยู่ที่ 5.74 ล้านตัน ลดลง 22.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ระดับราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 256.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 131.53 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2712.aspx