ยอดผลิตเหล็กจีนเดือนกันยายนขยายตัว 5.3%
19 ตุลาคม 2560

ยอดผลิตเหล็กจีนเดือนกันยายนขยายตัว 5.3% สำนักสถิติแห่งชาติจีน เผย ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนกันยายนอยู่ที่ 71.83 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดการผลิต pig iron อยู่ที่ 59.60 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 93.56 ล้านตัน หดตัว 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดการผลิตเหล็กดิบสะสม 9 เดือนแรกปีนี้อยู่ที่ 638.73 ล้านตัน (+5.6% y-o-y) pig iron 546.14 ล้านตัน (+3.2% y-o-y) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 829.86 ล้านตัน (+1.2% y-o-y) ด้านการบริโภคเหล็กดิบเดือนกันยายนอยู่ที่ 67.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านตัน หรือ 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 89.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.09 ล้านตัน หรือ 3.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา การบริโภคเหล็กดิบสะสมตั้งแต่มกราคม-ธันวาคม 2017 อยู่ที่ 586.22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 61.09 ล้านตัน หรือ 11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนยอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 780.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 35.37 ล้านตัน หรือ 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2721.aspx