ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง : 19 ตุลาคม 2017
20 ตุลาคม 2560

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง : 19 ตุลาคม 2017 Steel home รายงาน ดัชนีราคาเหล็กของจีนวันที่ 19 ตุลาคม 2017 อยู่ที่ระดับ 102.27 หรือ 4,424 หยวนต่อตัน ลดลง 0.74 จุด (32 หยวนต่อตัน) เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า ผู้ผลิตเหล็กในจีนต่างปรับลดราคาเสนอขายลงประมาณ 60 - 120 หยวนต่อตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2730.aspx