ยอดผลิตสแตนเลสโลกขยายตัว 6% ในช่วงครึ่งแรกปีนี้
24 ตุลาคม 2560

ยอดผลิตสแตนเลสโลกขยายตัว 6% ในช่วงครึ่งแรกปีนี้ International Stainless Steel Forum (ISSF) รายงานยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิม หรือ สแตนเลสโลกตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมิถุนายน 2017 อยู่ที่ 23.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของจีนอยู่ที่ 12.256 ล้านตัน คิดเป็น 52.8% ของยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของโลก เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 11.765 ล้านตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดการผลิตของเอเชียซึ่งไม่รวมจีนและเกาหลีใต้อยู่ที่ 3.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.2% จาก 3.753 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของยุโรปเพิ่มขึ้น 2.3% อยู่ที่ 3.882 ล้านตัน จาก 3.793 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 ขณะที่ยอดการผลิตของประเทศอื่นๆ ได้แก่ บราซิล รัสเซีย แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 รวมกันอยู่ที่ 1.702 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.3% จาก 1.647 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2016 ยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จาก 1.143 ล้านตัน ขึ้นไปอยู่ที่ 1.42 ล้านตันในช่วงครึ่งแรกของปี 2017 ส่วนยอดการผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมของโลกในไตรมาสที่ 2 ปี 2017 อยู่ที่ 11.462 ล้านตัน ลดลงจาก 11.748 ล้านตันในไตรมาสแรก

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2735.aspx