ดัชนีราคาเหล็กจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังเปิดตลาดซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ : 24 ตุลาคม 2017
24 ตุลาคม 2560

ดัชนีราคาเหล็กจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังเปิดตลาดซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ : 24 ตุลาคม 2017 Steel home รายงาน ดัชนีราคาเหล็กของจีนวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 อยู่ที่ระดับ 102.84 หรือ 4,448 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 0.25 จุด (11 หยวนต่อตัน) เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างส่วนใหญ่ในจีนคงราคาเสนอเท่ากับสัปดาห์ก่อน และมีบางรายปรับราคาเสนอขายเพิ่มขึ้น 10 หยวนต่อตัน โดยราคาเหล็ก rebar อยู่ที่ประมาณ 3970 – 4100 หยวนต่อตัน ส่วนผู้ผลิตเหล็กแผ่นหนาปรับราคาเสนอขายลดลง 20 หยวนต่อตัน โดยราคาเหล็ก plate อยู่ที่ประมาณ 4200 หยวนต่อตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2736.aspx