ยอดผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนตุลาคมเพิ่มขั้น 6% y-o-y ขณะที่ยอดผลิตเหล็กดิบรายวันลดลง 3% m-o-m
15 พฤศจิกายน 2560

ยอดผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนตุลาคมเพิ่มขั้น 6% y-o-y ขณะที่ยอดผลิตเหล็กดิบรายวันลดลง 3% m-o-m สำนักงานสถิติจีน เปิดเผย ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนเดือนตุลาคม 2017 อยู่ที่ 72.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.1% y-o-y ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 2.334 ล้านตันต่อวัน ปรับลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่ายอดการผลิตเหล็กดิบรายวันของจีนปรับลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สอง โดยผู้ค้าในตลาดคาดว่ายอดการผลิตเหล็กดิบของจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ สาเหตุหลักมาจากโรงงานเหล็กทางตอนเหนือของจีนปรับลดการผลิตเหล็กลงในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2017 อยู่ที่ 709.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.1% y-o-y. ยอดการผลิต pig iron เดือนตุลาคมอยู่ที่ 60.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.3% y-o-y ขณะที่ยอดผลิต pig iron เฉลี่ยรายวันหดตัว 2.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สำหรับยอดการผลิต pig iron สะสมสิบเดือนแรกปี 2017 อยู่ที่ 602.97 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2759.aspx