ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ภายใต้ โครงการพัฒนาช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร 2560 เป็นปีที่ 10
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 10:34:31 น.

 ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท ภายใต้ โครงการพัฒนาช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร 2560 เป็นปีที่ 10 ดูรูปทั้งหมด กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--สหวิริยาสตีลอินดัสตรี กลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบเงินสนับสนุน มูลค่า 1,000,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิค เพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร 2560 เป็นปีที่ 10 ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เพื่อพัฒนาเยาวชนที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานให้สามารถเป็นบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ยกระดับคุณภาพหลักสูตรด้านฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีนายนรินทร์ แก้วทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและคณะครู เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

https://www.ryt9.com/s/prg/2766490