ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปเดือนตุลาคม 2017 ขยายตัว 0.8% YoY
28 พฤศจิกายน 2560

ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปเดือนตุลาคม 2017 ขยายตัว 0.8% YoY ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทย (HS Code 72 & 73) เดือนตุลาคม 2017 อยู่ที่ 939,000 ตัน ขยายตัว 0.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือน 2 หลังจากหดตัวติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 เดือน ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยสะสมในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 2017 อยู่ที่ 9.52 ล้านตัน หดตัว 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มียอดนำเข้าขยายตัวมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2017 ได้แก่ เหล็กแผ่นหนาไม่เจือ 34,350 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 258% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 68 เป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นที่มีความหนามากกว่าเกิน 10 มม และมีความกว้างเกิน 3,048 มิลลิเมตร จากประเทศอินโดนีเซียและเกาหลีใต้ รองลงมาคือ เหล็กลวดคาร์บอน 37,348 ตัน ขยายตัว 80.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปเดือนตุลาคม 2017 อยู่ที่ 110,000 ตัน ขยายตัว 5.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยสะสมในช่วง 10 เดือน (ม.ค.-ต.ค.) 2017 อยู่ที่ 1.3 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 20.6% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มีการส่งออกมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2017 ได้แก่ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 18,155 ตัน ตลาดส่งออกหลักได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และนิวซีแลนด์ ตามลำดับ รองลงมาคือ ท่อเหล็กเชื่อมตะเข็บ 14,417 ตัน ตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สปป ลาว ตามลำดับ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2774.aspx