ลุ้นสหรัฐฯไม่ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กไทยอ้อน'ยูเอสทีอาร์'ส่อได้รับการยกเว้น
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:36 น.

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก และอะลูมิเนียมไทย ที่เกรงว่าจะถูกผลกระทบจากการที่ประเทศสหรัฐ อเมริกา ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม ร้อยละ 25 ภายใต้มาตรา 232 เพื่อเรียกเก็บอากร สินค้าเหล็กนำเข้าจากทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการตามแนวทางของสหรัฐขอยกเว้นการถูก เรียกเก็บภาษีเป็นรายประเทศไปแล้ว โดยส่งหนังสือ ถึงผู้แทนการค้าสหรัฐ หรือยูเอสทีอาร์ พร้อมนำ ประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับยูเอสทีอาร์ ในการประชุม คณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าและ การลงทุนไทย-สหรัฐ ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 โดยได้นำข้อมูลด้านความมั่นคงมาประกอบการเจรจา เพื่อขอยกเว้นการใช้มาตรการ ขึ้นภาษีกับไทย เช่นเดียวกับประเทศผู้ผลิตเหล็กในเกาหลีใต้ที่เพิ่งได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษี และอีกหลายประเทศกำลังยื่นขอ เช่น อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย และบราซิล เป็นต้น ซึ่งไทยอยู่ระหว่าง ติดตามผลการพิจารณาของยูเอสทีอาร์อย่างใกล้ชิด ส่วนผู้ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมไป สหรัฐ กระทรวงพาณิชย์มีความเข้าใจกระบวนการ ขอยกเว้นการใช้มาตรการขึ้นภาษีรายสินค้าไปแล้ว และไม่ได้มีผลกระทบ เพราะผู้ส่งออกไทยประสาน คู่ค้าในสหรัฐที่นำเข้าจากไทย ดำเนินการยื่นขอยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐกำหนดและได้รับการพิจารณายกเว้นจากการถูกเรียกเก็บภาษีตามที่ร้องขอแล้ว ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ การใช้มาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยจัดทำข้อมูลและสถิติการนำเข้าและส่งออกสินค้าเหล็กแยกเป็นประเภทสินค้าที่มีการซื้อขายระหว่าง ผู้ประกอบการของไทยและสหรัฐที่ได้รับผลกระทบ จากการใช้มาตรการ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

https://www.ryt9.com/s/nnd/2832651