คอลัมน์: จับประเด็น: สมอ.ยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้น
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 00:00:49 น.

นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่ จากเดิมเหล็กเส้นกลม มอก. ที่ 20-2543 และเหล็กข้ออ้อย มอก. ที่ 24-2548 เป็นเหล็กเส้นกลม มอก. ที่ 20-2559 และเหล็กข้ออ้อย มอก.ที่ 24-2559 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิ.ย.2561 ทั้งนี้ การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าว เพื่อยกมาตรฐานคุณภาพเหล็กให้สูงขึ้น โดยได้เพิ่มการตรวจสอบและควบคุมค่าเคมีในเนื้อเหล็กอย่างเข้มงวด

https://www.ryt9.com/s/tpd/2841308