พาณิชย์หารือภาคเอกชน เช็คผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 00:00:57 น.

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ กระทรวงพาณิชย์จะหารือกับภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก อาหาร ยานยนต์ เพื่อรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งมีการปรับภาษีนำเข้าหลายรายการ แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ บางอุตสาหกรรมอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่จะได้รับ ผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษี อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์จะนำข้อหารือทั้งหมด รวมถึงผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับเข้าหารือ กับทางผู้แทนการค้าสหรัฐ หรือยูเอสทีอาร์วันที่ 22-24 กรกฎาคมนี้ ซึ่งตนจะเดินทางไปประเทศแคนาดาก่อน เพื่อไปประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดดังกล่าว และหลังจากนั้นจะไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่แท้จริงของประเทศไทยในด้านต่างๆ และไม่ให้กระทบกับการ ส่งออกของไทยในอนาคต รวมถึงเป็นการแสดงความจริงใจของไทยที่จะยอมรับกติกาในการเปลี่ยนแปลงภาษีที่เกิดขึ้น นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน สอท. กล่าวว่าสอท.จะจัดทำแบบสอบถามกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม ภายใต้ สอท. ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 11,000 ราย โดยสอบถามถึงผลกระทบทั้งด้านบวก และลบจากการที่สหรัฐและจีนทำสงครามการค้าระหว่างกัน ขณะที่จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยยอดส่งออกคิดเป็น 12% ของการส่งออกทั้งหมด ปัจจุบันไทยส่งออกสินค้าปฐมภูมิไปจีน เพื่อนำไปผลิตต่อส่งออกไปสหรัฐ จึงจำเป็นต้องสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผลสำรวจจะเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นจะนำเสนอ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สอท. เพื่อแถลงผลสรุปต่อสื่อมวลชน พร้อมนำส่งให้กระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือต่อไป

https://www.ryt9.com/s/nnd/2847303