กระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามยินดีสนับสนุนธุรกิจเหล็ก
22 มกราคม 2561

กระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามยินดีสนับสนุนธุรกิจเหล็ก หนังสือพิมพ์ Vietnamnet ของเวียดนาม รายงาน กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ MoIT จะยังคงสนับสนุนธุรกิจเหล็กภายในประเทศต่อไปในปีนี้ ทั้งในด้านการผลิต การประกอบธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการป้องกันการค้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ อุตสาหกรรมเหล็กเวียดนามปี 2017 มีการเติบโตทางด้านการผลิตและธุรกิจ โดยในปีที่ผ่านมามีโรงงานที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศและการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามกล่าว เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเหล็กในปีนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเวียดนามจะยังคงใช้มาตรการการค้าตามกฎหมายของ WTO และตามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับคู่ค้า เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กจากแรงกดดันด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้า นอกจากนี้กระทรวงฯ จะกำกับดูแลกิจการต่างๆ เพื่อติดตามตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีแผนธุรกิจที่เหมาะสม ด้านผู้ประกอบการต้องเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ ลดสินค้าคงคลัง รักษาระดับการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับการผลิต และสอดคล้องกับแผนส่งเสริมการขาย นาย Nguyen Van Sua รองประธานสมาคมเหล็กกล้าแห่งเวียดนามกล่าวว่า ในปี 2018 สมาคมจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ประกอบการในการติดตามกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็ก นอกจากนี้สมาคมฯ ยังแนะนำให้ผู้ผลิตเหล็กของเวียดนามควรร่วมมืออย่างจริงจังกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกตรวจสอบ ผู้เชี่ยวชาญ กล่าวว่า ภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ดีในปีนี้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างคาดการณ์ว่าจะมีการพัฒนาที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะสร้างโอกาสมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตเหล็กของเวียดนาม ดังนั้นผู้ผลิตต้องมีกลยุทธ์ในการพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อจัดการกับความยากลำบากรวมทั้งใช้ประโยชน์จากการผลิตและธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ตามรายงานล่าสุดของสมาคมฯ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2017 เวียดนามนำเข้าเหล็กลดลงในเชิงปริมาณร้อยละ 14 อยู่ที่ 18.2 ล้านตัน หรือลดลงในเชิงมูลค่าร้อยละ 15 อยู่ที่ 9.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ปัจจุบันการนำเข้าเหล็กของเวียดนามส่วนใหญ่มาจากประเทศจีนประมาณ 6.5 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 47 ของการนำเข้าเหล็กทั้งหมด ในขณะที่การส่งออกเหล็กของเวียดนาม 11 เดือนแรกของปี 2017 มีมูลค่าสูงกว่า 4.3 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมเกือบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ในเชิงปริมาณและเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ในเชิงมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา) ซึ่งอาเซียนยังคงเป็นตลาดส่งออกหลักโดยมีการส่งออก 2.4 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 58.6 ของการส่งออกเหล็กทั้งหมด ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ คือ เหล็กก่อสร้างประมาณ 1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา นาย Nguyen Van Sua กล่าวเพิ่มเติมว่า การผลิตและการบริโภคเหล็กในปี 2017 ของบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯ มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับปี 2016 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กในประเทศและการส่งออก

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2854.aspx