ราคา Graphite Electrode จีนยังคงเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่แข็งแกร่ง
24 มกราคม 2561

ราคา Graphite Electrode จีนยังคงเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่แข็งแกร่ง ด้วยแรงหนุนจากปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้ราคา Graphite Electrodes ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2018 ตามการรายงานของสมาคม Graphite จีน พบว่า ยอดผลิต Graphite Electrode ของจีนในปี 2017 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 550,000 ตัน ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนประมาณ 10% สำหรับในปี 2018 ทางสมาคมคาดว่ายอดผลิตจะเพิ่มขึ้นมาราว 600,000 ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2017 ยอดผลิต Graphite ของจีนอยู่ที่ 508,000 ตัน จำแนกเป็นเกรดปกติ (normal power) 114,500 ตัน เกรด high power 166,500 ตัน และเกรด super power 227,000 ตัน ภายใต้การควบคุมอุปสงค์และอุปทานส่งผลให้ราคา Graphite ในจีนเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา โดย Graphite Electrode เส้นผ่านศูนย์กลาง 300-600 มม เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 2 และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไตรมาส 3 โดยเฉพาะ Graphite Electrode เกรด super power ขณะที่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีราคาอ่อนตัวเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน และ กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2017 การเพิ่มขึ้นของราคา Graphite Electrode ในจีนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความต้องการ รวมถึงปัจจัยด้านอุปทาน สถานการณ์ด้านอุปทาน Graphite Electrode ในจีนเริ่มตรึงเครียดมากขึ้นหลังจากรัฐบาลมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดและนโยบายสั่งปิดโรงงานผลิตขั้วไฟฟ้า electrode ขนาดเล็กตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2017 อย่างไรก็ตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นก็มีส่วนทำให้ราคาขั้วไฟฟ้า electrode เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในช่วงปีที่ผ่านมาราคา Calcined Coke, Needle Coke และ Coal Pitch ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตขั้วไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดย Calcined Coke เพิ่มขึ้น 500 หยวนต่อตัน Needle Coke เพิ่มขึ้น 19,500 หยวนต่อตัน และ Coal Pitch เพิ่มขึ้น 2,900 หยวนต่อตัน ขณะเดียวกันอุปสงค์ Graphite electrode ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตเหล็กเตาหลอม EAF เพิ่มการผลิตเนื่องจากมีแรงจูงใจจากกำไรที่เพิ่มขึ้น ยอดการส่งออก Graphite electrode จากจีนในช่วง 10 เดือนแรกปี 2017 เพิ่มขึ้น 39.95% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 186,800 ตัน ในการคาดการณ์เบื้องต้นสำหรับตลาดในปี 2018 คาดว่าความต้องการ Graphite electrode ในตลาดยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าราคา Graphite electrode เกรด Normal Power, High Power และ Super Power น่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ราวๆ 50,000-70,000 หยวนต่อตัน 60,000-100,000 หยวนต่อตัน และ 100,000-160,000 หยวนต่อตัน ตามลำดับ ดัวยแรงผลักดันจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2868.aspx