ยอดขาย Graphite Electrode ญี่ปุ่นพุ่งต่อเนื่องติดต่อกัน 11 เดือน
24 มกราคม 2561

ยอดขาย Graphite Electrode ญี่ปุ่นพุ่งต่อเนื่องติดต่อกัน 11 เดือน กระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เปิดเผย รายงานสถิติยอดการผลิตและยอดขาย Graphite Electrode ในช่วงเดือน ม.ค. - พ.ย. 2017 โดยยอดขาย Graphite Electrode เดือนพฤศจิกายน 2017 เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน หรือ 4,172 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 นอกจากนี้ราคาขายเฉลี่ยในเดือน พ.ย. 2017 เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 371,000 เยนต่อตัน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนราคาขายเฉลี่ยในประเทศลดลง 4.8% สำหรับยอดการผลิต graphite electrodes ของญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกายน 2017 ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 1.9% การส่งออกขั้วไฟฟ้า Graphite Electrode จากจีนลดลงอย่างมากเนื่องจากรัฐบาลจีนดำเนินนโยบายลดการผลิตเพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ผู้ซื้อทั่วโลกมองหาตลาดอื่นทดแทน เช่น อินเดียและญี่ปุ่น ขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลน Needle Coke อันเนื่องมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมลิเธียมไอออน ก็เป็นแรงผลักดันให้ราคา Graphite Electrode พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจีนยังคงดำเนินนโยบายลดการผลิตเหล็กเนื่องจากความกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศส่งผลให้อุปทานเหล็กในตลาดโลกลง ในช่วงปี 2017 ยอดส่งออกเหล็กของจีนลดลง 31% ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดในรอบสี่ปี ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ผลิตเหล็กทั่วโลกสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันการผลิตเหล็กจากเตาหลอม Electric Arc Furnace มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตหลีกเลี่ยงการสร้างมลพิษทางอากาศจากการใช้เตา Blast Furnace ซึ่งโดยทั่วไปการผลิตเหล็ก 1 กิโลกรัมจะมีความต้องการใช้ electrode 1.8 ถึง 2 กิโลกรัม ต่อไปในอนาคตช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของ Graphite Electrodes จะกว้างขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอุปสงค์ในตลาดสูงขึ้นขณะที่อุปทานตึงตัว ประกอบกับปัญหาขาดแคลน Needle Coke ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นจะเพิ่มแรงผลักดันให้ราคา Graphite Electrodes ในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2869.aspx