ความต้องการ Graphite Electrode อินเดียแข็งแกร่ง ยอดส่งออกขยายตัว 50%
24 มกราคม 2561

ความต้องการ Graphite Electrode อินเดียแข็งแกร่ง ยอดส่งออกขยายตัว 50% ผู้ซื้อ Graphite Electrode ทั่วโลกหันมองตลาดอินเดีย หลังจากจีนปรับลดการผลิตเนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศส่งผลให้อุปทานทั่วโลกตึงตัว การส่งออก electrode จากอินเดียเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวใน 10 เดือนแรกของปี 2017 โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2017 การส่งออก graphite electrode จากอินเดียขยายตัว 49.2% อยู่ที่ 64,379 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 43,146 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สถาการณ์การขาดแคลน graphite electrode ในจีนจากนโยบายลดกำลังการผลิต ส่งผลให้ผู้ซื้อทั่วโลกมองหาตลาดทางเลือกอื่น เช่น อินเดีย ปัจจุบันตลาด Graphite Electrode ของอินเดียถือเป็นตลาดผูกขาดที่มีผู้ผลิตเพียงสองรายเท่านั้น คือ Graphite India Limited และ HEG Limited โดยผู้ผลิตทั้งสองรายมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 180,000 ตันต่อปี สถานการณ์ความเคลื่อนไหวด้านราคา Graphite Electrode ในตลาดโลก ระดับราคา Graphite Electrode ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีเหตุมาจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ จีนลดกำลังการผลิต และปัญหาการขาดแคลน Needle Coke ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการผลิต Electrode ราคา Needle Coke ในตลาดโลกในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านเพิ่มขึ้นกว่า 611% จาก 450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราวๆ 3,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้นทำให้ราคา Graphite Electrode ในตลาดโลกพุ่งขึ้นถึง 4 เท่าในช่วงปีที่ผ่านมา สำหรับราคา electrode ในประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราวๆ 900-1,200 รูปีต่อตัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนผู้ผลิตเหล็กและอลูมิเนียมในประเทศ ในปีที่ผ่านมาการส่งออก electrode จากประเทศอินเดียพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก สร้างความกังวลให้ผู้ใช้ภายในประเทศ จนทำให้ผู้ใช้บางรายนำเข้า electrode เข้ามาจากต่างประเทศ ตามการรายงานของ DGFT อินเดีย พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2017 อินเดียมีการนำเข้า electrode อยู่ที่ 2,949 ตัน ซึ่งต่ำกว่า 4,076 ตัน หรือลดลง 27.6% เมื่อเทียบกับการนำเข้าในปี 2016 ปัจจุบันการนำเข้า electrode ของอินเดียถูกจำกัดโดยมาตรการ Anti Dumping ซึ่งทางผู้ใช้หรือสมาคมผู้ผลิตเหล็กอัลลอยของอินเดีย (Alloy Steel Producers Association of India : ASPA) เรียกร้องให้ยกเลิกการเรียกเก็บ AD เพื่อบรรเทาความเสียหายจากปัญหาขาดแคลน electrode นอกจากนี้เพื่อปกป้องผู้ใช้ electrode ภายในประเทศ กระทรวงเหล็กของอินเดียได้ยื่นข้อเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ให้เรียกเก็บภาษี 30% สำหรับการส่งออก electrode ออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวสันนิษฐานว่าการตัดสินใจดำเนินการด้านภาษีนำเข้าส่งออกของ electrode น่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2018

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2870.aspx