มาเลเซียประกาศเรียกเก็บภาษี AD เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นจากหลายประเทศ
24 มกราคม 2561

มาเลเซียประกาศเรียกเก็บภาษี AD เหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นจากหลายประเทศ แหล่งข่าวรายงาน กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศของมาเลเซีย (MITI) เสร็จสิ้นการตรวจสอบการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กเหล็กแผ่นไร้สนิมรีดเย็นที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไต้หวัด จีน เกาหลีใต้ และประเทศไทย โดยเรียกเก็บภาษี anti-dumping รายละเอียดดังนี้ ประเทศไต้หวันในอัตราร้อยละ 0 – 14.02 ประเทศจีนในอัตราร้อยละ 3.66 – 23.95 ประเทศเกาหลีใต้ในอัตราร้อยละ 0 – 7.27 และ ประเทศไทยในอัตราร้อยละ 22.86 – 111.61

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2873.aspx