ออสเตรเลียยังคงสืบสวนการทุ่มตลาดเหล็กเส้นจากไต้หวัน
24 มกราคม 2561

ออสเตรเลียยังคงสืบสวนการทุ่มตลาดเหล็กเส้นจากไต้หวัน จากรายงานระบุว่า คณะกรรมาธิการต่อต้านการทุ่มตลาดของออสเตรเลียประกาศยุติการตรวจสอบการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กเส้นที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย (Ispat Panca Putera PT และ PT Putra Baja Deli) เนื่องจากบริษัทเหล่านั้นมีอัตราการทุ่มตลาดน้อยกว่า 2% ในทางตรงกันข้ามรัฐบาลออสเตรเลียยังคงดำเนินการไต่สวนการจัดเก็บภาษีตอบโต้การนำเข้าสินค้าเหล็กเส้นที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศกรีซ สเปน ไต้หวัน ไทย และอินโดนีเซีย (รายอื่นนอกจาก Ispat Panca Putera PT และ PT Putra Baja Deli) โดยรหัสพิกัดของสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 7213.10.00, 7214.20.00, 7227.90.10, 7227.90.90, 7227.90.90, 7228.30.10, 7228.30.90 และ 7228.60.10

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2874.aspx