ยอดผลิตเหล็กดิบของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนมกราคม
25 มกราคม 2561

ยอดผลิตเหล็กดิบของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนมกราคม สมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน (CISA) เผยยอดผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของสมาชิกสมาคมในช่วงวันที่ 1-10 มกราคม 2018 เฉลี่ยอยู่ที่ 1.79 ล้านตันต่อวัน เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2017 (1-10 พ.ย. 2017) ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่ผู้ผลิตเหล็กเริ่มลดการผลิตลงในช่วงฤดูหนาว พบว่า ยอดการผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันในช่วงต้นเดือนมกราคม 2018 ต่ำกว่าช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ 0.7% CISA คาดการณ์ยอดผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของจีนอยู่ที่ 2.24 ล้านตัน/วัน เพิ่มขึ้น 0.7% จากช่วงปลายเดือนธันวาคม ยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมส่งผลให้สต๊อกเหล็กในตลาดเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ชะลอตัว โดยปริมาณสต๊อกเหล็กเส้น เหล็กลวด เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นหนาในจีนปรับเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือนธันวาคม อยู่ที่ 9.33 ล้านตันในช่วงวันที่ 19 มกราคม 2018 แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปริมาณสต๊อกเหล็กลดลงกว่า 15% ตามการรายงานของ Mysteel

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2883.aspx