ภาพข่าว: เอสเอสไอจัด”อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย” ครั้งที่ 13 แนะแนวเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพวิศวกร
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 10:47:00 น.

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดโครงการ "อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทย ครั้งที่ 13" (To Be Engineer#12) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กไทย แนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อในสายวิศวกรรมศาสตร์ สร้างวิศวกรรุ่นใหม่ขึ้นมาช่วยพัฒนาวงการอุตสาหกรรมของประเทศ และกลับมาทำงานในท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน กิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และร่วมพูดคุยกับพี่วิศวกรแขนงต่างๆในโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของเอสเอสไอ ทั้งนี้มีเยาวชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 185 คน ในเขตอำเภอบางสะพานเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

https://www.ryt9.com/s/prg/2884122