ยอดผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2017 ขยายตัวร้อยละ 5.5
25 มกราคม 2561

ยอดผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2017 ขยายตัวร้อยละ 5.5 สมาคมเหล็กโลก เปิดเผย ตัวเลขยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2017 อยู่ที่ 1,674.7 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนร้อยละ 5.5 นโยบายลดกำลังการผลิตเหล็กของจีนในปี 2017 ไม่ส่งผลให้ตัวเลขการผลิตเหล็กของจีนลดลงในปีที่ผาน แต่กลับขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะที่ 831.7 ล้านตันซึ่งสูงกว่าที่เคยผลิตได้ในปี 2014 ที่ 822.8 ล้านตัน ในความเป็นจริงส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49 ในปี 2016 เป็นร้อยละ 49.2 ในปี 2017 ยอดการผลิตเหล็กดิบของเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1,151.8 ล้านตัน โดยยอดผลิตเหล็กดิบของญี่ปุ่นอยู่ที่ 104.4 ล้านตัน อินเดีย 101.4 ล้านตัน และเกาหลีใต้ 71.1 ล้านตัน ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอินเดียเติบโตขึ้นร้อยละ 6.2 ส่วนประเทศเวียดนามยอดผลิตเหล็กขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 99.8 ทะลุ 10 ล้านตันในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เวียดนามเริ่มมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้ ทวีปยุโรปยังคงเป็นภูมิภาคที่มียอดการผลิตเหล็กใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลกด้วยยอดการผลิตเหล็กดิบทั้งหมด 168.7 ล้านตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปี 2016 ยอดผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 116 ล้านตัน สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 4.8 ด้วยแรงหนุนจากยอดผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 4 (81.6 ล้านตัน) ยอดผลิตเหล็กดิบของภูมิภาค CIS ทรงตัวอยู่ที่ 102 ล้านตัน โดยยอดการผลิตเหล็กของประเทศรัสเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ขณะที่ยอดการผลิตของยูเครนหดตัวร้อยละ 6.4 ภูมิภาคอเมริกาใต้ยอดการผลิตเหล็กดิบขยายตัวร้อยละ 8.7 อยู่ที่ 43.7 ล้านตัน ด้วยแรงหนุนจากยอดการผลิตเหล็กของบราซิลที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของอิหร่านขยายตัวร้อยละ 21.4 ส่งผลให้ยอดผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 อยู่ที่ 32.4 ล้านตัน ยอดผลิตเหล็กดิบของภูมิแอฟริกาอยู่ที่ 13.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 ด้วยแรงหนุนจากยอดการผลิตเหล็กจากประเทศอียิปต์ ขณะที่การผลิตเหล็กดิบในภูมิภาค Oceania เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ซึ่งยอดการผลิตเหล็กดิบต่ำกว่า 6 ล้านตัน สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของโลกเดือนธันวาคม 2017ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ69.5 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ70เป็นครั้งแรกในปี2017แต่ยังคงสูงกว่าร้อยละ67.6ในเดือนธันวาคมปี2016

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2886.aspx