อินโดนีเซียออกรายงานการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเวียดนามและจีน
26 มกราคม 2561

อินโดนีเซียออกรายงานการต่อต้านการทุ่มตลาดเหล็กเวียดนามและจีน คณะกรรมการป้องกันการทุ่มตลาดของอินโดนีเซีย หรือ Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) แถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและการตรวจสอบการทุ่มตลาดของสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสี ภายใต้ HS Code 7210.70.70.00, 7212.40.10.00 และ 7212.40.20.00 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเวียดนามและจีน โดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยื่นเอกสารไม่ช้ากว่าวันที่ 22 มกราคม 2018 และทางคณะกรรมการฯ จะจัดให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายภายในวันที่ 26 มกราคม 2018 สำหรับเคสนี้คณะกรรมการป้องกันการทุ่มตลาดของอินโดนีเซียได้เริ่มสืบสวนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2016 หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากบริษัท PT NS BlueScope Indonesia ว่าการทุ่มตลาดดังกล่าวสินค้าดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมผู้ผลิตและการจ้างงานภายในประเทศ ทาง KADI เปิดเผยว่าตั้งแต่กรกฏาคม 2015 ถึง มิถุนายน 2016 ยอดนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสีของอินโดนีเซียที่ถูกนำเข้ามาจากเวียดนามและจีนมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 87.5 ของปริมาณการนำเข้าเหล็กทั้งหมด (196,191 ตัน จาก 224,120 ตัน)

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2890.aspx