จีนยังคงลดกำลังการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง
26 มกราคม 2561

จีนยังคงลดกำลังการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวซินหัว รายงาน ผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าชั้นนำของจีนในมณฑลเหอเป่ย์จะยังคงลดกำลังการผลิตเหล็กลงอย่างมากในปี 2018 ตามการรายงานของผู้ว่าราชการมณฑล นาย Xu Qin เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นาย Xu กล่าวว่า ปัจจุบันเหอเป่ย์กำลังจัดทำร่างแผนการดำเนินงานสามปีข้างหน้า เพื่อผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็กอย่างต่อเนื่อง โดยทางจังหวัดมีเป้าหมายที่จะลดกำลังการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า ถ่านหิน coal concrete และ ถ่านหิน coke ลง 10 ล้านตัน 10.6 ล้านตัน 1 ล้านตัน และ 5 ล้านตัน ตามลำดับ และการดำเนินการในปีนี้ตั้งเป้ากำจัดโรงผลิตเหล็ก “zombie enterprise” ทั้งหมดที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า โดยแผน 5 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี 2013 - 2017 มณฑลเหอเป่ย์ได้กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานจากถ่านหินให้กลายเป็นอุตสาหกรรมเหล็กระดับสูง และได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยการลดกำลังการผลิตเหล็ก เหล็กกล้า และคอนกรีตลง 69.93 ล้านตัน 64.42 ล้านตัน และ 70.57 ล้านตัน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถลดการผลิต plate glass และลดการบริโภคถ่านหินลงมากกว่า 71.73 ล้านตัน และ 44 ล้านตัน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การลดกำลังการผลิตของมณฑลเหอเป่ยเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนที่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มผลกำไร ขณะที่ลดกำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรม โดยในช่วง 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2016 จีนวางแผนที่จะลดกำลังการผลิตเหล็กลง 100 -150 ล้าน และถ่านหิน 500 ล้านตัน ในช่วงห้าปีนับจาก พ.ศ. 2559 ถึง 100 ล้านถึง 150 ล้านตัน และในปีที่ผ่านมาจีนก็ได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2017 ในทั้งสองส่วน สำนักข่าวซินหัวรายงาน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-2893.aspx