ภาพข่าว: ครบ 11 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 26.6 ล้านบาท ปี 2561 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.6 ล้านบาท
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 09:32:19 น.

ภาพข่าว: ครบ 11 ปี “ฅนเหล็กมินิมาราธอน” ยอดสนับสนุนรวม 26.6 ล้านบาท ปี 2561 มอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 2.6 ล้านบาท ดูรูปทั้งหมด กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ผู้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) ร่วมมอบรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2018 (ครั้งที่ 11) ให้แก่ 25 องค์กรการกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่าย แก่ มูลนิธิ หน่วยงานดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 25 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและ สามารถหยัดยืนอยู่ได้ในสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และมีผู้เข้าร่วมในรูปแบบต่างๆ จำนวนกว่า 1,000 คน ณ สเตเดียมวัน กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้ กิจกรรมฅนเหล็กมินิมาราธอนมีรายได้จากการจัด 11 ครั้ง รวม 26.6 ล้านบาท และมีเป้าหมายการจัดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมทุนสะสมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้ถึง 100 ล้านบาท

https://www.ryt9.com/s/prg/2931224