พาณิชย์หาช่องเว้นเก็บภาษีสินค้าเหล็ก-อะลูมิเนียมในสหรัฐ
23 มีนาคม 2561

พาณิชย์หาช่องเว้นเก็บภาษีสินค้าเหล็ก-อะลูมิเนียมในสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์ เร่งหาแนวทางการขอยกเว้นเก็บภาษี ภายใต้มาตรการ 232 ของสหรัฐฯ ในสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการภายใต้มาตรา 232 กับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมจากทุกประเทศรวมทั้งไทย ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นขอให้ได้รับการยกเว้นจากการถูกใช้มาตรการเป็นรายสินค้า ซึ่งกำหนดให้เฉพาะบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในสหรัฐฯ ที่ใช้เหล็กหรืออะลูมิเนียมในกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง การผลิต หรือ เป็นผู้จัดหาสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมให้กับผู้ใช้เท่านั้น ที่มีสิทธิ์ในการยื่นได้รับการยกเว้น จากการถูกใช้มาตรการเป็นรายสินค้า โดยกรมฯ ได้จัดการประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวแล้ว และนอกเหนือจากการดำเนินการของภาคเอกชนในการยื่นขอยกเว้นเป็นรายสินค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามในส่วนของการยกเว้นเป็นรายประเทศ ซึ่งหน่วยงานของสหรัฐฯ คือสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เป็นผู้รับผิดชอบ โดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการออกมาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการดำเนินการยื่นขอการยกเว้นจากการถูกใช้มาตรการเป็นรายประเทศ เพื่อให้สหรัฐฯ ถอดรายชื่อประเทศไทยจากการใช้มาตรการดังกล่าวต่อไป

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3002.aspx