ผู้ผลิตเหล็กยื่นยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐ
26 มีนาคม 2561

ผู้ผลิตเหล็กยื่นยกเว้นภาษีนำเข้าสหรัฐ ผู้ผลิตเหล็ก-อะลูมิ เนียมไทย ประสานผู้นำเข้าสหรัฐ ยื่นขอเว้นภาษีเป็นรายพิกัดแล้ว "พาณิชย์" เตรียมยื่นปลดเป็นรายประเทศ นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ผลิตเหล็กและอะลู มิเนียมของไทยอยู่ระหว่างการประ สานกับผู้นำเข้าเหล็กของสหรัฐ เพื่อให้ยื่นขอยกเว้นการเก็บอากรนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเป็นรายพิกัด หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้ออกประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐใช้มาตรการภายใต้มาตรา 232 (National Security) กับสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมที่จะเรียกเก็บอากรนำเข้าจากทั่วโลกในอัตรา 25% และ 10% ตามลำดับ โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 23 มี.ค.2561 สามารถยื่นขอยกเว้นการใช้มาตรา 232 ได้ ทั้งนี้ ตามประกาศของกระ ทรวงพาณิชย์สหรัฐ ได้กำหนดให้บุคคลหรือองค์กรที่ใช้สินค้าเหล็กและอะลูมิเนียมเพื่อธุรกิจในสหรัฐ เช่น ก่อสร้าง โรงงาน หรือผู้จัดหาให้ผู้ใช้ (ซื้อมาขายไปในสหรัฐ) มีสิทธิ์ยื่นขอยกเว้นตามประกาศ และ เมื่อยื่นข้อมูลขอยกเว้นกับกระทรวง พาณิชย์สหรัฐแล้ว ยังกำหนดให้ ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือผู้คัดค้านสามารถ มีสิทธิ์โต้แย้งการขอยกเว้นได้ภายในระยะเวลา 30 วัน "หลังจากนี้ผู้ผลิตเหล็กไทยที่ส่งออกเหล็กและอะลูมิเนียมไปสหรัฐ จะต้องประสานกับผู้นำเข้า ซึ่งเป็นลูกค้าของผู้ผลิตเหล็กไทย เพื่อให้ผู้นำเข้ายื่นข้อมูลขอยกเว้นกับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ได้จำกัดระยะเวลาของการยื่น" นายวันชัยกล่าว สำหรับเหล็กและอะลูมิ เนียมที่ผู้ผลิตไทยจะประสานให้ผู้นำเข้าสหรัฐยื่นขอยกเว้นจะมีทั้งรายพิกัดและรายบริษัท โดยพิกัดเหล็กที่ไทยจะยื่นขอยกเว้น ได้แก่ ท่อ แผ่นเหล็กรีดเย็นและสเตนเลส (ไร้สนิม) โดยสินค้าชนิดดังกล่าวสหรัฐมีกำลังการผลิตเพียงพอในประเทศ แต่บางโรงงานในสหรัฐอาจจะไม่ผลิต เนื่องจากเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ไทยสามารถยื่นขอยกเว้นได้ ส่วนผลิตภัณฑ์โลหะเหล็กที่สำคัญของไทยเข้าข่ายเสียภาษี ได้แก่ เหล็กรีดทรงแบน มีมูลค่าการนำเข้าในปี 2560 ประมาณ 113.68 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่อเหล็กแบบกลวง มูลค่า 92.12 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่อเหล็กใช้ในการขุด เจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 55.96 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่อ เหล็กไร้สนิม มูลค่า 37.88 ล้านเหรียญสหรัฐ และอะลูมิเนียมแผ่น มูลค่า 17.44 ล้านเหรียญสหรัฐ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3007.aspx