รัสเซียร่วมวงจี้สหรัฐจ่ายค่าเสียหายหลังขึ้นภาษีเหล็ก
20 เมษายน 2561

รัสเซียร่วมวงจี้สหรัฐจ่ายค่าเสียหายหลังขึ้นภาษีเหล็ก รัสเซีย ร่วมวงอียู อินเดีย และจีน ร้องเรียนดับเบิลยูทีโอ เรียกค่าเสียหายจากสหรัฐ กรณีขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจากต่างชาติ องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) เผยแพร่คำร้องของรัสเซียและประเทศอื่นๆที่ระบุว่า การขึ้นภาษีของสหรัฐ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับเมื่อวันที่ 23 มี.ค. เป็นมาตรการกีดกันการค้าที่มีเป้าหมายเพื่อปกป้องกลุ่มผู้ผลิตในสหรัฐ ด้านทำเนียบขาวปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว และระบุว่ามาตรการขึ้นภาษีโลหะทั้งสองประเภทเกิดจากเหตุผลทางด้านความมั่นคงของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัสเซียไม่ได้ร้องเรียนต่อกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของดับเบิลยูทีโอ จากการขึ้นภาษีของสหรัฐ ซึ่งหมายความว่า การเรียกร้องค่าเสียหายครั้งนี้ เป็นเพียงความเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการหารือกับสหรัฐ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก ที่กำหนดให้ประเทศต่างๆ ที่ใช้อนุมาตราปกป้องตลาดเปิดทางให้มีการเรียกร้องค่าชดเชยในภาคอื่นๆ ได้ เพื่อสร้างความสมดุลผลกระทบต่อการค้าโดยรวม ภายใต้กฎของดับเบิลยูทีโอ ดับเบิลยูทีโอจะเข้าแทรกแซงความพยายามของรัสเซีย ก็ต่อเมื่อรัสเซียยื่นข้อร้องเรียนเป็นกรณีพิพาท เกี่ยวพันกับระบบไกล่เกลี่ยของดับเบิลยูทีโอ แต่รัสเซียไม่เคยยื่นข้อพิพาทต่อสหรัฐ นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเมื่อปี 2555

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3037.aspx