Anshan Steel หยุดซ่อมบำรุง 2 เดือน
06 มิถุนายน 2561

Anshan Steel หยุดซ่อมบำรุง 2 เดือน สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน บริษัท Anshan Iron and Steel ผู้ผลิตเหล็กเตา blast furnace อันดับ 1 ของจีน ประกาศปิดซ่อมบำรุงเตาหลอมเป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2018 โดยแหล่งข่าวแจ้งว่าการปิดซ่อมบำรุงดังกล่าวจะทำให้อุปทานของเหล็กแผ่นรีดร้อนหายไปประมาณ 10,000 ตันต่อวัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3086.aspx