สหรัฐฯ พิจารณาใช้มาตรการ 232 สำหรับการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
07 มิถุนายน 2561

สหรัฐฯ พิจารณาใช้มาตรการ 232 สำหรับการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เลขานุการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ นายวิลเบอร์ รอสส์ ได้เริ่มใช้มาตรา 232 ในการตรวจสอบการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จากต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริโภคโลหะและตลาดโลหะในประเทศอย่างมาก อย่างไรก็ดี ตามกรอบระยะเวลาการตรวจสอบของกระทรวงพาณิชย์จะต้องส่งรายงานและสรุปผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 270 วันก่อนนำส่งให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อพิจารณาถึงผลขั้นที่สุดต่อไป ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางปี 2018 จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์พบว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการนำเข้ารถยนต์โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนสูงถึง 48% ของจำนวนรถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ (จากเดิมที่ 32%) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐฯ ลดลงถึง 22% ในช่วงปี 1990 ถึง 2017 การใช้มาตรการ 232 เพื่อควบคุมการนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จะเป็นผลดีต่อผู้ผลิตรถยนต์และผู้ค้าเหล็กในสหรัฐฯ ดังเช่นปัจจุบันที่มีการใช้บังคับกับสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้การบริโภคเหล็กในประเทศเพิ่มขึ้น อีกทั้งราคาเหล็กในประเทศก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3095.aspx