ประเทศจีนจะยังคงพยายามทำให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
07 มิถุนายน 2561

ประเทศจีนจะยังคงพยายามทำให้มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ นาย Liu Zhenjiang เลขาธิการสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน กล่าวว่า จีนจะยังคงเดินหน้าตามกลยุทธ์ "quality over quantity" เมื่อประเทศบรรลุเป้าหมายการลดกำลังการผลิต 150 ล้านเมตริกตันภายในสิ้นปี 2561 และไม่ให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตใหม่โดยจะผลักดันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการยกระดับอุตสาหกรรมทั้งหมด ในปี 2018 เศรษฐกิจระดับมหภาคของจีนเติบโตได้ในระดับที่ดีมาก โดยมีจีดีพี (GDP) อยู่ที่ 6.8% โดยจีนนั้นมีความต้องการเหล็กที่คงตัวและคาดการณ์ว่าจะมีการเดิบโตในระดับมหภาคที่มีคุณภาพสูง" นายหลิว ได้ระบุถึงตลาดเหล็กแปลี่ยนแปลงว่า "เป็นการลดกำลังการผลิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน" การลดกำลังการผลิตเหล็กลง 30 ล้านตันต่อปีในปี 2018 ทำให้จีนต้องตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 150 ล้านเมตริกตันต่อปี เป็นเวลา 3 ปีก่อนแผนที่กำหนดไว้และถือเป็น "รากฐานที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมทั้งหมด" โดยนายหลิวกล่าวอีกว่า ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินของผู้ผลิตเหล็กในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีการปรับตัวดีขึ้นและอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น แต่มีอัตราการตกงานมากกว่า 300,000 คน จากการ "ลดกำลังการผลิต” และบางประเทศยังตำหนิประเทศจีนเกี่ยวกับสถานการณ์เหล็กโลก นายหลิวได้กล่าวอีกว่า ประเทศจีนนั้นมุ่งเน้นการผลิตเหล็กเพื่อใช้ในประเทศ ซึ่งทุกปีจะมีอัตราการบริโภคอยู่ที่ 700 เมตริกตันต่อปี และประเทศจีนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้จากการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3097.aspx