อินโดนีเซียเรียกเก็บ AD เหล็กแผ่นเคลือบสีจากเวียดนามและจีน
13 มิถุนายน 2561

อินโดนีเซียเรียกเก็บ AD เหล็กแผ่นเคลือบสีจากเวียดนามและจีน แหล่งข่าวต่างประเทศ รายงาน คณะกรรมการป้องกันการทุ่มตลาดของอินโดนีเซีย (KADI) ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping) สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสีภายใต้รหัส HS 7210.70.70.00, 7212.40.10.00 และ 7212.40.20.00 ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศเวียดนามและจีนเป็นระยะเวลา 5 ปี ในอัตรา 12.01% - 28.49% KADI ได้เริ่มการไต่สวนการทุ่มตลาดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2016 ตามคำร้องเรียนของ PT NS BlueScope Indonesia โดย KADI กล่าวว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึง มิถุนายน 2016 อินโดนีเซียได้นำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสีจำนวน 224,120 ตัน โดย 196,191 ตัน มาจากเวียดนามและจีน คิดเป็น 87.5% ของการนำเข้าเหล็กทั้งหมดของประเทศ ซึ่งยอดนำเข้าดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อผู้ผลิตภายในประเทศ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3118.aspx