สหรัฐฯ เพิ่มภาษีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สำหรับการนำเข้าท่อจากเกาหลีใต้
13 กรกฎาคม 2561

สหรัฐฯ เพิ่มภาษีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) สำหรับการนำเข้าท่อจากเกาหลีใต้ ผู้ผลิตและผู้ส่งออกท่อเชื่อมจากเกาหลีใต้ที่จำหน่ายให้กับสหรัฐฯ มียอดส่งจำหน่ายที่ลดลง ในระหว่างที่สหรัฐฯ กำลังทบทวน AD กระทรวงพาณิชย์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดย บริษัท Hyundai Steel ถูกเรียกเก็บภาษีโดยเฉลี่ยที่ 18.77% เพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีก่อนหน้าที่ 6.23% (อัตราภาษีดังกล่าวถูกกำหนดในเดือน พฤศจิกายน 2015) ขณะที่บริษัท SeAH Steel ถูกเรียกเก็บภาษีเฉลี่ยที่ 17.81% เพิ่มขึ้นจากอัตรา 2.53% ทั้งนี้ผู้ผลิตท่อจากเกาหลีใต้รายอื่นถูกเรียกเก็บอัตราภาษีจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดในครั้งนี้ เฉลี่ยที่อัตรา 18.30% เพิ่มขึ้นจาก 4.38% การทบทวนมาตรการในครั้งนี้ เป็นการทบทวนการนำเข้าตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2015 ถึง 30 พฤศจิกายน 2016 ครอบคลุมผู้ผลิตท่อจากเกาหลีใต้รวมทั้งสิ้น 24 ราย

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3156.aspx