ผลผลิตเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมโดยที่มีกำไรสูงขึ้น
20 สิงหาคม 2561

ผลผลิตเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของจีนลดลงในเดือนกรกฎาคมโดยที่มีกำไรสูงขึ้น การผลิตเหล็กเส้นในจีนของเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 17.43ล้านตัน ซึ่งเท่ากับ562,000ตัน/วัน ลดลง3.4%เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และลดลง1.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งข้อมูลนี้ได้ถูกเผยแพร่จากสำนักสถิติแห่งชาติ อย่างไรก็ตามผลผลิตของเหล็กเส้น ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมยังคงสูงขึ้น5%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่116.3 ล้านตัน ในขณะที่ผลผลิตของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีความหนาและความกว้างปานกลาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนมีผลผลิตรวมเมื่อเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 13.43 ล้านตัน ซึ่งเท่ากับ 433,000 ตัน/วัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แต่ยังคงสูงขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า การผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทนี้ของจีนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม มีมากขึ้น 2.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การลดลงของผลผลิตเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในเดือนกรกฎาคม เป็นผลมาจากการจำกัดด้านการผลิตเป็นเวลา 43 วัน ในเมือง Tangshan ทางตอนเหนือของจีน ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศ ถึงแม้ผลผลิตของเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน จะมีเพิ่มมากขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2018 แต่กำไรเฉลี่ยที่ได้จากการขายผลิตภัณฑ์ในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับสูง โดยอยู่ที่ $138/ตัน และ $136/ตัน ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องจากการวิเคราะห์ของ Platts. โดยที่ตั้งแต่มีการลดการผลิตในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทำให้กำไรที่ได้จากเหล็กเส้นอยู่ที่ $148/ตัน และกำไรของเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนอยู่ที่ $139/ตัน. นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายหนึ่งล่าวว่า ผลกระทบในช่วงที่มีข้อจำกัดการผลิตทำให้มีส่วนต่างของกำไรเพิ่มมากขึ้นในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2018 อาจเป็นผลจากความต้องการที่จะให้ผู้ใช้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้าง เขาเชื่อว่า ความต้องการเหล็กสำหรับการก่อสร้าง ในช่วงที่เหลือของปี 2018 อาจดีขึ้น เนื่องจากจีนได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มการก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3194.aspx