ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกชะลอตัวลง
17 เมษายน 2562

ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกชะลอตัวลง ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกชะลอตัวลง : Worldsteel สภาพแวดล้อมในการค้าที่ไม่แน่นอนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ คาดว่าการเติบโตของความต้องการใช้เหล็กจะชะลอตัวลงในปี 2019 และ 2020 อ้างอิงจากรายงานแนวโน้มระยะสั้นของทาง World Steel Association ที่มีรายงานออกมาเมื่อวันอังคาร ทาง Worldsteel คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในปี 2019 จะเพิ่มขึ้น 1.3% อยู่ที่ 1.735 พันล้านตัน และในปี 2020 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1% อยู่ที่ 1.752 พันล้านตัน โดยที่ในปี 2018 ความต้องการเหล็กทั่วโลกเพิ่มขึ้น 2.1% นาย Al Remeithi ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจของ Worldsteel ได้กล่าวว่า “ในปี 2019 และ 2020 ความต้องการเหล็กทั่วโลก คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลางซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว” ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางการค้าและความผันผวนในตลาดเงินที่ยังไม่ได้ลดลง และยังคงเป็นด้านลบต่อการคาดการณ์ ทาง Worldsteel กล่าวว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ความไม่แน่นอนทางด้านนโยบายทางการค้าและสถานการณ์ทางการเมืองในหลายภูมิภาคนั้น จึงเป็นไปได้ว่าจะทำให้ความเชื่อมมั่นในธุรกิจและการลงทุนจะอยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการใช้งานเหล็กในประเทศที่พัฒนาแล้ว ในปี 2019 คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% และ ในปี 2020 อยู่ที่ 0.7% ซึ่งนี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง "สภาพแวดล้อมทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้น" จากความต้องการเพิ่มขึ้น 1.8% ในปี 2018 และการเติบโต 3.1% ในปี 2017 Worldsteel กล่าวว่า ในสหรัฐอเมริกาการก่อสร้างและการผลิตคาดว่าการเติบโตจะอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การลงทุนในน้ำมันและการสำรวจก๊าซน่าจะลดลง โดยรวมแล้วความต้องการเหล็กในภูมิภาค NAFTA ในปี 2019 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% อยู่ที่ 144.5 ล้านตัน และในปี 2020 จะเพิ่มขึ้น 0.8% อยู่ที่ 145.6 ล้านตัน สหภาพยุโรป (EU) กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากเรื่องของ Brexit โดย Worldsteel คาดว่าอุปสงค์เหล็กจะชะลอตัวลงในกลุ่มเศรษฐกิจหลักของสหภาพยุโรปในปี 2019 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศเหล่านั้นที่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น โดยความต้องการใช้เหล็กของสหภาพยุโรปในปี 2019 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% อยู่ที่ 170.2 ล้านตัน และในปี 2020 จะเพิ่มขึ้น 1.2% อยู่ที่ 172.2 ล้านตัน Worldsteel กล่าวว่า ความต้องการใช้เหล็กจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (emerging economies) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.9% และ 4.6% ในปี 2019 และ 2020 ตามลำดับ Worldsteel ให้ข้อสังเกตว่า ในอินเดียคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในครึ่งปีหลัง ด้วยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการในภูมิภาคอาเซียน โดยความต้องการใช้เหล็กในเอเชียที่ไม่นับรวมประเทศจีน คาดว่าจะเติบโต 6.5% และ 6.4% ในปี 2019 และ 2020

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3571.aspx