การประเมินราคาเศษเหล็กในตุรกี
25 เมษายน 2562

การประเมินราคาเศษเหล็กในตุรกี การประเมินราคาเศษเหล็กในตุรกี เมื่อวันพุธ Platts ประเมินราคานำเข้าเศษเหล็ก HMS 1/2 (80:20) ของตุรกี ราคาอยู่ที่ $311.75/ตัน CFR ปรับตัวลดลง 50 cents/ตัน เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า หลายแหล่งข่าวได้มีการระบุราคาเสนอซื้อเศษเหล็ก HMS 1/2 (80:20) ที่ราคาต่ำกว่า $310/ตัน CFR ในขณะที่ราคาขายนั้นอยู่ที่ประมาณ 310-$315/ตัน CFR ซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิด ผู้ซื้อชาวตุรกีรายหนึ่งกล่าวว่า มูลค่าในการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $310/ตัน ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับเขา และผู้รีไซเคิลในบอลติก กล่าวว่าราคาที่ซื้อขายกันเมื่อวันพุธอยู่ที่ $310-$315/ตัน CFR อ้างอิงจากแหล่งข่าวของผู้ค้าตุรกีรายหนึ่งแจ้งว่า ราคาเป้าหมายที่จะซื้อ สำหรับเศษเหล็ก HMS 1/2 (80:20) อยู่ที่ $305/ตัน CFR โดยราคาสูงสุดที่จะยอมรับได้สำหรับโรงงานอยู่ที่ราคา $310/ตัน จากเหตุผลข้างต้น Platts ได้นำไปใช้กับการประเมินการนำเข้าเศษเหล็ก HMS 1/2 (80:20) ของตุรกี พร้อมรหัสข้อมูลตลาดที่เกี่ยวข้อง: TS01011

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3596.aspx