จีนเตรียมเผยแนวทางการปฏิบัติเพื่อหนุนควบรวมกิจการและปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็ก
23 เมษายน 2562

จีนเตรียมเผยแนวทางการปฏิบัติเพื่อหนุนควบรวมกิจการและปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็ก รายงานจาก Economic Information Daily ระบุว่า จีนเตรียมเปิดเผยแนวทางการปฏิบัติ เพื่อผลักดันการควบรวมและปฏิรูปอุตสาหกรรมเหล็ก โดยหวังที่จะอำนวยความสะดวกในการสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคในการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็ก จะสนับสนุนให้มีการควบรวมอุตสาหกรรมข้ามภูมิภาคและข้ามธุรกิจ รวมถึงการปฏิรูปอุตสาหกรรมโดยผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รายงานดังกล่าวยังระบุอีกด้วยว่า กองทุนรวมตลาดเงินสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยสนับสนุนทางการเงินมากยิ่งขึ้น นายหลี ซินฉาง รองประธานสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าจีน ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบบริษัทจีนกับกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กชั้นนำของโลกแล้ว ถือว่ายังมีช่องว่างในเรื่องอำนาจแห่งการแข่งขันอยู่มาก และการควบรวมอุตสาหกรรมเหล็กถือเป็นทางออกที่สำคัญ

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3597.aspx