จีนเตรียมผลักดันโรงงานเหล็กใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
07 พฤษภาคม 2562

จีนเตรียมผลักดันโรงงานเหล็กใช้วิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จีนเตรียมผลักดันให้กลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้าทำตามข้อกำหนดว่าด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำเป็นพิเศษในขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีน ร่วมกับอีก 4 กระทรวงได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติ ซึ่งคาดการณ์ว่ากำลังการผลิตเหล็กกล้าภายในประเทศ 60% และมากกว่า 80% จะปรับเปลี่ยนเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสมบูรณ์ภายในปี 2563 และ 2568 ตามลำดับ อุตสาหกรรมเหล็กกล้านับเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษมากที่สุดของแวดวงอุตสาหกรรมจีน เนื่องจากการผลิตและการขนส่งเหล็กกล้าก่อให้เกิดมลพิษจำนวนมาก รายงานดังกล่าวระบุว่า กลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็กกล้าที่ทำได้ตามเป้าหมายจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องภาษีและนโยบายอื่นๆมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สืบเนื่องจากความพยายามในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดอ็อกไซด์ ไนโตรเจนอ็อกไซด์ และอนุภาคอื่นๆอาจลดลง 61%, 59% และ 81% ตามลำดับภายในช่วงสิ้นปี 2568

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3612.aspx