สมอ.โชว์ปราบสินค้าไร้มอก.1.4พันล.
22 พฤษภาคม 2562

สมอ.โชว์ปราบสินค้าไร้มอก.1.4พันล. พระราม 6 * สมอ.โชว์ผลงาน ปราบสินค้าเถื่อน 7 เดือนกว่า รวมมูลค่า 1,430 ล้าน พร้อมแจ้งจับปลั๊กพ่วงในห้างฯ ย่าน บางแค เป็นสินค้าไม่ได้มาตร ฐาน ต้องโทษจำคุก 2 ปี ปรับเงิน 1 ล้านบาท นายวันชัย พนมชัย เลขา ธิการสำนักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจับกุมผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-30 เม.ย. 2562 สมอ.ได้ตรวจติดตามสิน ค้าไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผู้บริโภคและเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ประกอบการ ผู้ นำเข้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยยอดจับกุมล่าสุดคิดเป็นมูลค่า 1,430,895,793 บาท แบ่งเป็นสินค้า 6 ประเภท ประ กอบด้วย เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เครื่องกลและยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมีและโพลิเมอร์ และโภคภัณฑ์ อาทิ ผงซักฟอก ของเล่น "การจับกุมดังกล่าวเกิดจากที่ผ่านมา สมอ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามท้องตลาด สมอ.จึงทำการแจ้งเตือน เพราะบางผลิตภัณฑ์กฎหมายเพิ่งบังคับใช้ไม่นาน ขณะเดียวกัน สมอ.ก็มีการส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจออกติดตามสินค้าที่น่าสงสัยจนสามารถจับกุมได้จำนวนมาก และขั้นตอนต่อไปจะดำเนินคดีตามกฎหมายและดำเนินการทำลายสินค้าต่อไป" นายวันชัยกล่าว นายวันชัยกล่าวยืนยันว่า การได้เข้าตรวจสอบร้านจำ หน่ายภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านบางแค พบสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะปลั๊กพ่วง ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาห กรรม เต้าเสียบและเต้ารับสำ หรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุด สายพ่วงมาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.2561 โดยแอบจำ หน่ายจำนวนมาก จึงดำเนินการ และได้มีการยึดอายัดไว้นั้นดำ เนินการอย่างถูกต้อง และหากพบมีการนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะถูกดำเนินการลงโทษจำคุก 2 ปี ปรับเงิน 1 ล้านบาท

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3658.aspx