ผู้ผลิตเหล็กGIช็อก!! รัฐไม่ไต่สวนต่อ อ้างไม่ปรากฏชัดว่าเสียหาย
31 พฤษภาคม 2562

ผู้ผลิตเหล็กGIช็อก!! รัฐไม่ไต่สวนต่อ อ้างไม่ปรากฏชัดว่าเสียหาย วงการเหล็ก GI ซึม!!! กรมการค้าต่างประเทศไม่ไต่สวนต่อ อ้างยังไม่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่ามีความเสียหายอย่างร้ายแรงที่คุกคามอุตสาหกรรมภายใน สวนทางความจริงที่บางบริษัทขาดทุนและเลิกกิจการไปก่อนหน้านั้นแล้ว แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเหล็กเปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เมื่อเร็วๆนี้นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีหนังสือถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด และบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ถึงผลการพิจารณาคำขอให้พิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (GI) ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด และบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาดำเนินการกำหนด มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (GI) ที่เพิ่มขึ้นนั้น แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเหล็กเปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า เมื่อเร็วๆนี้นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้มีหนังสือถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด และบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ถึงผลการพิจารณาคำขอให้พิจารณาดำเนินการกำหนดมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (GI) ที่เพิ่มขึ้น ตามที่ บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากบริษัทโพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชสีมาผลิตเหล็ก จำกัด และบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นคำขอให้พิจารณาดำเนินการกำหนด มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นและรีดร้อนเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (GI) ที่เพิ่มขึ้นนั้น “เวลานี้ผู้ผลิตในประเทศ 8-10 ราย กำลังเผชิญปัญหาการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งที่มีกำลังผลิตรวมในประเทศราว 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้ในประเทศ แต่กลับถูกแข่งขันโดยการนำเข้ามาขายในราคาต่ำกว่าในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นล้านตันต่อปี ทำให้หลายบริษัทเผชิญภาวะขาดทุน และก่อนหน้านี้ก็มีบางรายเลิกกิจการไป ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าเรามีปัญหา ” ด้านสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันการนำเข้าเหล็กGI สูงขึ้นต่อเนื่องและส่วนใหญ่มาจาก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยข้อมูลปริมาณการนำเข้า GI ปี 2561 ทั้งปีมีปริมาณนำเข้ารวมทั้งสิ้น 1,398,819 ตัน โดยมาจากประเทศหลักๆคือจีนจำนวน 761,885 ตัน,ญี่ปุ่น จำนวน 377,648 ตัน, เกาหลี จำนวน 143,104 ตัน และไต้หวัน จำนวน 116,111 ตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3699.aspx