ทาทาสตีลจัดสัมมนานวัตกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
10 มิถุนายน 2562

ทาทาสตีลจัดสัมมนานวัตกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจใน "นวัตกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต" ให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนไทยให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพในอนาคต โดยมีคุณอนุวัติ รองเงิน วิศวกรพัฒนาตลาดอาวุโส แผนกพัฒนาตลาด เป็นวิทยากร

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3719.aspx