สมอ.จับเหล็กเบาย่านสมุทรสาครกว่า5หมื่นเส้นมูลค่าร่วม8ล.
27 มิถุนายน 2562

สมอ.จับเหล็กเบาย่านสมุทรสาครกว่า5หมื่นเส้นมูลค่าร่วม8ล. สมอ. ส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่จับสินค้าไม่ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เผยล่าสุดขยายผลจับเหล็กเบาย่านสมุทรสาคร 51,000 เส้น มูลค่าร่วม8 ล้านบาท ระบุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 ได้อายัดไปแล้วกว่า 830 ล้านบาท นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ. ได้ดำเนินการในเชิงรุกกับผู้ประกอบการทั้งผลิต นำเข้า และจำหน่าย โดยส่งทีมเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจอย่างเข้มงวด ล่าสุดเข้าตรวจค้นร้านจำหน่ายเหล็กย่านสมุทรสาคร หลังพบเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายเหล็กไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก จากการตรวจสอบพบเหล็กไม่ได้มาตรฐานรอการจำหน่ายให้ลูกค้า ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย น้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน (เหล็กเบา) ไม่เป็นไปตาม มอก.20-2559 และ มอก.24-2559 จำนวนรวม 51,000 เส้น น้ำหนักประมาณ 360 ตัน มูลค่าร่วม 8 ล้านบาท จึงได้ยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป พร้อมกับแจ้งผู้ครอบครองสินค้าดังกล่าว ห้ามเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้การตรวจจับในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการที่สมอ.ได้เข้าตรวจค้นโกดังเก็บเหล็กเส้นของผู้จำหน่ายรายหนึ่งย่านสมุทรสาคร เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาพบเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมน้ำหนักไม่ได้ตามมาตรฐาน(เหล็กเบา)จำนวน139,200เส้นน้ำหนักประมาณ350ตันมูลค่ากว่า7ล้านบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 สมอ. ได้ยึดอายัดผลิตภัณฑ์เหล็กไปแล้วกว่า 830 ล้านบาท และได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ฝ่าฝืนและกระทำความผิด พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 โดย สมอ. ได้ดำเนินการแก้ไขกฎหมายซึ่งเพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดให้มีอัตราโทษสูงขึ้นโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับการตรวจควบคุมสินค้าไม่ได้มาตรฐานของสมอ.จะตรวจทั้งโรงงานผลิตและผู้นำเข้าซึ่งเป็นต้นทางและตรวจติดตามร้านจำหน่ายที่เป็นปลายทางด้วย เพื่อสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ยังสามารถเป็นหูเป็นตาให้กับสมอ.ในการแจ้งเบาะแสหากพบสินค้าที่สงสัยว่าไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เหล็ก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และของเล่น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานไปใช้งานอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3750.aspx