บริษัทJindalSteelมียอดการผลิตเพิ่มขึ้น17%และยอดขายเพิ่มขึ้น16%
09 กรกฎาคม 2562

บริษัทJindalSteelมียอดการผลิตเพิ่มขึ้น17%และยอดขายเพิ่มขึ้น16% ผู้ผลิตเหล็กกล่าวว่า บริษัท Jindal Steel and Power ของอินเดีย มีการผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่เกี่ยวข้อง อยู่ที่ประมาณ 1.57 ล้านตันต่อเดือน ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน โดยปรับเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในทำนองเดียวกัน ยอดขายช่วงสิ้นไตรมาสแรกในเดือนมิถุนายน ปรับเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณอยู่ที่ 1.51 ล้านตัน ตัวเลขผลผลิตและยอดขายที่สูงขึ้นนั้น สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท JSPL ที่จะผลิตเหล็กดิบ 6.5 ล้านตัน ในช่วงสิ้นปีปีงบประมาณ (ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2020) โดยผู้ผลิตเหล็กกล่าวว่า จะได้รับการสนับสนุนจากภาคการก่อสร้างในท้องถิ่น สำหรับในช่วงปีงบประมาณ 2019 ซึ่งได้มีการเปิดเผยในวันที่ 5 กรกฎาคม รัฐบาลของอินเดีย กล่าวว่าจะมีแผนการที่จะปรับปรุงถนนเป็นระยะทาง 125,000 กม. ในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งมีราคาประมาณ 11.6 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการวางแผนที่จะเปิดตัวโครงการขนาดใหญ่ โดยที่จะปรับปรุงสถานีรถไฟให้ทันสมัยในปี 2019 สำหรับปีงบประมาณที่ได้สิ้นสุดไปในวันที่ 31 มีนาคม 2019 บริษัท JSPL ได้ผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 5.25 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้น 30.6% จากเมื่อปีที่ผ่านมาที่มีการผลิตอยู่ที่ 4.02 ล้านตัน

http://iiu.isit.or.th/th/news/Iron%20Industry%20News/Content-3776.aspx